Sa Pa – Thị xã Sa Pa Thị xã Biểu trưng Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Trung tâm thị xã Sa Pa nhìn từ núi Hàm Rồng, Nhà thờ đá Sa Pa, Thác Bạc, Đỉnh Phan Xi Păng, Một tảng đá thuộc khu di tích bãi […]

Đối với các định nghĩa khác, xem Lào Cai (định hướng).   Lào Cai – Thành phố Lào Cai Thành phố thuộc tỉnh Biểu trưng Sông Hồng đoạn chảy qua trung tâm thành phố Lào Cai Hành chính Vùng Tây Bắc Bộ Tỉnh Lào Cai Trụ sở UBND Số 591, […]