XEM TOÀN BỘ # #

Bạn có thể gán từng User hoặc cả một nhóm Group cho một vai trò Role trong Jira Trong danh sách Role bạn chọn ‘Manage Default Members‘ Bạn click để chọn gán user và group như hình bên dưới + Gán user bạn click vào phần Edit ‘Default Users‘ + […]

Vai trò dự án ứng dụng Jira là một cách linh hoạt để liên kết người dùng và / hoặc nhóm với một dự án cụ thể. Không giống như các nhóm, có cùng thành viên trong các ứng dụng Jira, các vai trò dự án có các thành viên […]

Quy trình làm việc (Workflow) trong Jira cho phép các nhóm xác định các quy trình cần thiết để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh. Bằng cách xác định và triển khai workflow trong Jira, bạn có thể thiết lập các quy trình chuẩn hóa cho tất cả các nhóm dự án đang quản lý. Từ việc xử lý các phiếu yêu cầu khách hàng đến giới thiệu một thành viên mới trong nhóm (onboarding), các nhóm sử dụng workflow trong Jira cho hầu hết mọi quy trình trong mọi ngành nghề. Jira Workflow giúp mọi người phù hợp và đúng tiến độ đồng thời là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Jira.