Gửi ảnh GIF trên Zalo giúp bạn đưa thông tin về hình ảnh trực quan hơn với bạn bè và với nhóm chat. Để gửi ảnh GIF trên Zalo bạn có thể thao tác theo hướng dẫn: Bước 1: Truy cập Zalo. Truy cập Zalo Bước 2: Chọn bạn bè […]