Sự cố bạn đang gặp phải khi đang sử dụng Viber nhưng không thể đăng nhập ứng dụng. cố gắng cài đặt Viber và chờ tin nhắn kích hoạt (qua SMS) nhưng không làm được. Viber cứ cho biết mạng có vấn đề, quá trình cài đặt chưa hoàn tất, […]