DisplayPort là một chuẩn kết nối mới có thể xuất cả hình ảnh 4K lẫn âm thanh chất lượng cao từ thiết bị nguồn ra màn hình ngoài. Khác với chuẩn HDMI trước đây được thiết kế hướng tới chủ yếu cho các thiết bị ở thị trường người dùng […]