Dành cho các bạn nào đang sử dụng Galaxy S4 mã hiệu I9500 muốn về lại phiên bản 4.4 Kitkat từ 5.0 hoặc máy đang root muốn về 4.4. Lưu ý: Khi thực hiện các bạn nên chuẩn bị 1 sợi cáp tốt, pin sạc trên 90% để đảm bảo […]