Thanh tìm kiếm của Google vẫn là một trong những công cụ hữu ích giúp bạn tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Việc đưa thanh tìm kiếm Google ra màn hình chính trên điện thoại Android sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn nhiều đấy. […]