1. App học tiếng anh Monkey Junior: Là ứng dụng học tiếng anh cho bé khá nổi tiếng, có nhiều lượt đăng ký Khoa học chứng minh 0-10 tuổi là giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ. Monkey Junior phát triển chương trình học ngôn ngữ TOÀN DIỆN NHẤT từ […]