Nghi môn Văn miếu Xích Đằng Phố Hiến (chữ Nôm: 庯憲) là một địa danh lịch sử ở thành phố Hưng Yên. Vào các thế kỷ 17-18, nơi đây là một thương cảng cổ nổi tiếng của Việt Nam. Lúc ấy, phố Hiến là một đô thị trải dài theo […]

Lã Tá công 呂佐公 Sứ quân (chi tiết…) Tượng Lã công và Lã Phu nhân ở đình Bến, Văn Giang, Hưng Yên Sứ quân nhà Ngô Tại vị 966 – 968 Thông tin chung Tên húy Lã Đường (呂唐) Tước hiệu Tá công (佐公) Lã Đường hay Lữ Đường (chữ […]