Ngày 25/01/2017 vừa qua, Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý về môn […]

Công bố danh mục khu vực ưu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2017 Bộ GD-ĐT công bố danh mục khu vực ưu tiên, các trường THPT và các tỉnh, huyện, xã khó khăn năm 2017 cùng danh mục các trường THPT. Ngoài ra cũng cung cấp lại mã số […]

Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ————— Số: 02/2013/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]