Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy: Điền tiếp vào tên các tỉnh, phủ thời Nguyễn vào chỗ chấm (…) trên […]

Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 25: Phong trào Tây Sơn Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy: Điền các địa danh: An Khê, Kiên Mĩ vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho […]

Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy: Điền tên các đọa thừa thuyên của nước Đại Việt thời Lê sơ vào […]

Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy: Điền các địa danh: Lam Sơn, Núi Chí Linh vào chỗ chấm (…) […]