Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa Lí 9: Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông, sông Tiền, sông […]

Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào bảng số liệu 33.1 trong SGK, em hãy: – Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ […]

Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 9:Dựa vào số liệu bảng 32.1 về “Cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)” trong SGK, em hãy: – Vẽ […]

Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên (ở […]

Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên Bài 1 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy: – Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên. – Vị trí địa lí của vùng có […]

Tập bản đồ Địa Lí 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 9: Quan sát hình 25.1 trong SGK, kết hợp với nội dung bài học, em hãy: – Dùng bút chì màu để tô rõ ranh giới của […]