Tin học 9 Bài 12: Thông tin đa phương tiện Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 121 sgk Tin học lớp 9: Thông tin trên trang web có phải là đa phương tiện không? Vì sao? Trả lời: – Thông tin trên trang web là đa phương tiện. […]

Tin học 9 Bài thực hành 9: Thực hành tổng hợp TẠO MỘT BÀI TRÌNH CHIẾU HOÀN CHỈNH 1. Đọc bài viết “Lịch sử máy tính” (sgk trang 109 → 111) để lập dàn ý làm nội dung để tạo bài trình chiếu về chủ đề này. Em có thể […]

Tin học 9 Bài 11: Tạo các hiệu ứng động Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 104 sgk Tin học lớp 9: Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu sự khác nhau của các loại hiệu ứng động […]

Tin học 9 Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 94 sgk Tin học lớp 9: Hãy cho biết mục đích của việc chèn thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào các trang chiếu. Trả lời: Mục đích của […]