Tin học 10 Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 144 Tin học 10: Internet là gì? Trả lời: Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử […]

Tin học 10 Bài 20: Mạng máy tính Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 140 Tin học 10: Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính. Trả lời: – Mạng là một tập hợp các máy tính được kết nối theo một […]

Tin học 10 Bài 19: Tạo và làm việc với bảng Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 128 Tin học 10: Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện Trả lời: – Chọn mục chèn trong thanh công cụ: – Chọn bảng và thiết kế bảng […]

Tin học 10 Bài 17: Một số chức năng khác Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 118 Tin học 10: Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu dạng số thứ tự. Trả lời: – Bôi đen đoạn văn bản […]

Tin học 10 Bài 16: Định dạng văn bản Câu hỏi & Bài tập Bài 1 trang 114 Tin học 10: Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào? Trả lời: – Định dạng văn bản là trình bày các phần […]