BÀI 23: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT Bài 2 trang 94 Sinh học 10: Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau: Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu Loại vi sinh vật Sản phẩm Nhận […]