Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 29 Trang 144: Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đec-lan trước cách mạng. Trả lời – Kinh tế:    + Đầu thế kỉ XVI, Nê-đec-lan là một […]