Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 12: Phân bón hóa học. Bài 1 trang 58 Hóa 11: Cho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni […]

Hóa 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat. Bài 1 trang 53 Hóa 11: Viết phương trình hóa học dạng phân tử […]

Hóa 11 Bài 10: Photpho Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 10: Photpho. Bài 1 trang 49 Hóa 11: Nêu những điểm khác nhau về tính chất vật lí…. Xem bài giải Bài 2 trang […]

Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat Để giúp bạn học tốt môn Hóa 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat. Bài 1 trang 45 Hóa 11: Viết công thức electron công thức cấu tạo […]