Nói đến đi du lịch tại Huế, người ta thường nghĩ ngay đến sông Hương, núi Ngự và các cung điện vàng son, đền đài, lăng tẩm nguy nga tráng lệ và sẽ là thiếu sót trầm trọng nếu bỏ qua quần thể di tích nơi đây. Quần thể di […]