Sơ đồ vị trí 12 sứ quân Nguyễn Khoan (chữ Hán: 阮寬; 906 – 967) hay Nguyễn Thái Bình (阮太平) là một sứ quân nổi dậy trong thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 10, cát cứ vùng Tam Đái (Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). […]

Phạm Phòng Át 范防遏 Sứ quân (chi tiết…) Sứ quân nhà Ngô Tại vị 966 – 972 Thông tin chung Tên húy Phạm Bạch Hổ (范白虎) Phạm Bạch Hổ (chữ Hán: 范白虎; 910 – 972) tên xưng Phạm Phòng Át (范防遏), là võ tướng các triều nhà Ngô, nhà Đinh […]

Sơ đồ vị trí 12 sứ quân Kiều Công Hãn (chữ Hán: 矯公罕; ?-967) là thứ sử Phong Châu cuối thời Ngô, sau đó ông chiếm giữ thêm 2 châu lân cận là Hào Châu, Thái Châu; tự xưng là Kiều Tam Chế và trở thành một thủ lĩnh thời loạn […]

1

Ngô Tất Tố Sinh 1894 Đông Anh, Hà Nội, Liên bang Đông Dương Mất 1954 Yên Thế, Bắc Giang Công việc Nhà văn, nhà báo, dịch giả Giai đoạn sáng tác 1926 – 1954 Tác phẩm nổi bật Tắt đèn, Lều chõng, Phê bình Nho giáo của Trần Trọng Kim […]

Vũ Tuấn Chiêu (chữ Hán: 武濬昭, 1426 – ?) nguyên quán xã Cổ Liễu, huyện Tây Chân (nay thuộc xã Nam Hùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), phủ Phụng Thiên, trú quán phường Nhật Chiêu, huyện Quảng Đức (nay thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội). […]

Đào Sư Tích (chữ Hán: 陶師錫, 1348 – 1396), người làng Cổ Lễ, huyện Nam Chân (sau đổi là huyện Trực Ninh), phủ Thiên Trường. Nay thuộc tỉnh Nam Định. Ông đỗ trạng nguyên khoa Giáp Dần niên hiệu Long Khánh thứ 2 (1374), đời Trần Duệ Tông. Tháng 5 năm […]