Máy khoan bàn thường sử dụng cho mục đích khoan lỗ trên gỗ, thép, sắt với tần suất khoan liên tục trong các xưởng cơ khí hay trong ngành công nghiệp. Do đó tùy theo mục đích sử dụng như khoan lỗ với đường kính bao nhiêu thì bạn có […]