Có một số quốc gia Ả Rập không có hydrocacbon. Liệu tương lai của hầu hết tất cả mọi người sau khi hết dầu mỏ sẽ giống như những quốc gia không còn nguồn lực kinh tế: nghèo đói! Trừ khi họ đầu tư vào công nghệ và giáo dục. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đầu tư vào du lịch và lĩnh vực ngân hàng. Tôi không tin rằng đó là một câu trả lời tốt.

Người Singapore cần đề phòng các hoạt động gây ảnh hưởng bất kể nguồn gốc của chúng để bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước, Thủ tướng Lee nói Trước những thay đổi về địa chính trị, nhà lãnh đạo Singapore đã nhiều lần nhấn mạnh sự […]