Cần Thơ – Thành phố Cần Thơ Thành phố trực thuộc trung ương Biểu trưng Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Cầu đi bộ Ninh Kiều, Cầu Cần Thơ, Chợ Cần Thơ, Chợ nổi Cái Răng, Chùa Hội Linh, Nhà cổ Bình Thủy Biệt danh Tây Đô […]