Đối với các định nghĩa khác, xem Năm Căn (định hướng).   Năm Căn – Huyện Năm Căn Huyện Vòng xoay bưu điện thị trấn Năm Căn Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tỉnh Cà Mau Huyện lỵ Thị trấn Năm Căn Trụ sở UBND 224 Hùng Vương, […]

3 HUYỆN U MINH 1 BC. Trung tâm huyện U Minh 98300 2 Huyện ủy 98301 3 Hội đồng nhân dân 98302 4 Ủy ban nhân dân 98303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98304 6 TT. U Minh 98306 7 X. Khánh Thuận 98307 8 X. Khánh Hòa […]

1 THÀNH PHỐ CÀ MAU 1 BC. Trung tâm thành phố Cà Mau 98100 2 Thành ủy 98101 3 Hội đồng nhân dân 98102 4 Ủy ban nhân dân 98103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98104 6 P. 9 98106 7 P. Tân Xuyên 98107 8 P. 1 […]