Đối với các định nghĩa khác, xem Năm Căn (định hướng).   Năm Căn – Huyện Năm Căn Huyện Vòng xoay bưu điện thị trấn Năm Căn Hành chính Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tỉnh Cà Mau Huyện lỵ Thị trấn Năm Căn Trụ sở UBND 224 Hùng Vương, […]

8 HUYỆN NĂM CĂN 1 BC. Trung tâm huyện Năm Căn 98800 2 Huyện ủy 98801 3 Hội đồng nhân dân 98802 4 Ủy ban nhân dân 98803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98804 6 TT. Năm Căn 98806 7 X. Hàng Vịnh 98807 8 X. Hiệp Tùng […]

5 HUYỆN PHÚ TÂN 1 BC. Trung tâm huyện Phú Tân 98500 2 Huyện ủy 98501 3 Hội đồng nhân dân 98502 4 Ủy ban nhân dân 98503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98504 6 X. Việt Khái 98506 7 TT. Cái Đôi Vàm 98507 8 X. Rạch […]

3 HUYỆN U MINH 1 BC. Trung tâm huyện U Minh 98300 2 Huyện ủy 98301 3 Hội đồng nhân dân 98302 4 Ủy ban nhân dân 98303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98304 6 TT. U Minh 98306 7 X. Khánh Thuận 98307 8 X. Khánh Hòa […]

1 THÀNH PHỐ CÀ MAU 1 BC. Trung tâm thành phố Cà Mau 98100 2 Thành ủy 98101 3 Hội đồng nhân dân 98102 4 Ủy ban nhân dân 98103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98104 6 P. 9 98106 7 P. Tân Xuyên 98107 8 P. 1 […]