Bệnh vảy nến là một bệnh tự miễn. Nói cách khác, tổn thương trong bệnh vẩy nến và viêm khớp vẩy nến (gọi chung là bệnh vẩy nến) là do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các mô của chính nó. Trong bệnh vẩy nến, một phần […]

Có năm loại bệnh vẩy nến da chính, cộng với bệnh viêm khớp vẩy nến – ảnh hưởng đến các khớp. Các bác sĩ xác định các loại bệnh vẩy nến bằng các triệu chứng mà chúng biểu hiện. Có thể có nhiều loại bệnh vẩy nến da cùng một […]