Giá: 13 tỷ 440 triệu Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình ☀️ 𝐇𝐨̛𝐧 𝟑𝟏𝟕 𝐒𝐏 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞, 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐯𝐞𝐧 𝐡𝐨̂̀, 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐏𝐡𝐨̂́ đ𝐢 𝐛𝐨̣̂, 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥𝐬 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝟐𝟔𝟎𝟎 𝐂𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝟗𝟎𝟎 𝐍𝐨𝐯𝐨𝐭𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝟔 𝐬𝐚𝐨  ——— 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 […]