Giá: 40 tỷ Địa chỉ: Đại lộ Bình Minh, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang SỰ KẾT HỢP TUYỆT ĐỈNH GIỮA THIÊN NHIÊN – CÔNG NGHỆ – ÁNH SÁNG TẠI KORADISE 94 căn shophouse thượng hạng Koradise phong cách Kpop 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 trung tâm hành chính đảo 𝐏𝐡𝐮́ […]

Giá: Thỏa thuận Địa chỉ: Đại lộ Bình Minh, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang SỰ KẾT HỢP TUYỆT ĐỈNH GIỮA THIÊN NHIÊN – CÔNG NGHỆ – ÁNH SÁNG TẠI KORADISE 94 căn shophouse thượng hạng Koradise phong cách Kpop 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 trung tâm hành chính đảo 𝐏𝐡𝐮́ […]

Giá: Thỏa thuận Địa chỉ: Đại lộ Bình Minh, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang SỰ KẾT HỢP TUYỆT ĐỈNH GIỮA THIÊN NHIÊN – CÔNG NGHỆ – ÁNH SÁNG TẠI KORADISE 94 căn shophouse thượng hạng Koradise phong cách Kpop 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 trung tâm hành chính đảo 𝐏𝐡𝐮́ […]