Đối với các định nghĩa khác, xem Mũi Né (định hướng).   Mũi Né – Phường Mũi Né Phường Một góc làng chài tại Mũi Né Hành chính Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết Thành lập 13/3/1979: thành lập thị trấn Mũi Né […]