MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG: 75000 STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính 1 BC. Trung tâm tỉnh Bình Dương 75000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 75001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 75002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 75003 5 Ban Dân vận tỉnh […]