XEM TOÀN BỘ # # #

Sau khi bạn đã phát triển một ứng dụng enclave, bạn đã sẵn sàng đóng gói nó dưới dạng tệp hình ảnh enclave (.eif). Một tệp hình ảnh enclave cung cấp thông tin cần thiết để khởi chạy một enclave. Nó chứa mọi thứ cần thiết để chạy ứng dụng bên trong […]

Chủ đề sau giải thích một số vai trò và quy trình làm việc cơ bản của AWS Nitro Enclaves, sử dụng AWS KMS làm dịch vụ quản lý khóa và Amazon S3 làm dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Các bên liên quan Một trường hợp sử dụng Nitro […]

Các khái niệm sau đây rất quan trọng để bạn hiểu và sử dụng AWS Nitro Enclaves. Enclave Một enclave là một máy ảo có nhân, bộ nhớ và CPU của riêng nó. Nó được tạo bằng cách phân vùng bộ nhớ và vCPU từ một phiên bản gốc dựa trên Nitro . Một […]

AWS Nitro Enclaves là một tính năng của Amazon EC2 cho phép bạn tạo các môi trường thực thi riêng biệt, được gọi là vùng bao , từ các phiên bản Amazon EC2. Enclaves là các máy ảo riêng biệt, cứng và có giới hạn cao. Chúng chỉ cung cấp […]