Tả cây hoa hồng năm 2021 Bài văn mẫu Tả cây hoa hồng lớp 5 được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 5 trên cả nước. Hi vọng với bài văn mẫu này, các em sẽ biết cách triển khai ý, […]

Tả cây phượng vĩ năm 2021 Bài văn mẫu Tả cây phượng vĩ lớp 5 được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 5 trên cả nước. Hi vọng với bài văn mẫu này, các em sẽ biết cách triển khai ý, […]

Tả cảnh Vịnh Hạ Long năm 2021 Bài văn mẫu Tả cảnh Vịnh Hạ Long lớp 5 được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 5 trên cả nước. Hi vọng với bài văn mẫu này, các em sẽ biết cách triển […]

Tả ngôi nhà của em năm 2021 Bài văn mẫu Tả ngôi nhà của em lớp 5 được chọn lọc, tổng hợp từ những bài viết tập làm văn của học sinh lớp 5 trên cả nước. Hi vọng với bài văn mẫu này, các em sẽ biết cách triển […]