Từ trên đỉnh Thủy Sơn, nhìn thấy một phần phong cảnh Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn (chữ Hán: 五行山) hay núi Non Nước là tên của một danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi nhô lên trên một bãi cát ven biển, trên một diện tích khoảng 2 […]

Mã bưu điện Đà Nẵng gồm năm chữ số, trong đó:– Hai  ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.– Năm ký tự xác định đối tượng […]