Số hạng – Tổng – Lý thuyết Toán lớp 2

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng.

– Thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 và áp dụng vào giải toán đố.

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Đặt tính theo cột dọc, các số cùng một hàng được đặt thẳng với nhau.

– Cộng các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Dạng 2: Toán đố

– Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

– Tìm cách giải: Dựa vào các từ khóa của bài toán như tìm “tất cả”, “còn lại”… và yêu cầu của bài toán để xác định phép tính phù hợp.

– Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

– Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm chữ số còn thiếu trong phép tính cộng

– Thực hiện phép cộng từ hàng đơn vị đến hàng chục.

– Phép toán cộng có ba giá trị: số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai, tổng. Nếu cho biết giá trị của hai trong ba giá trị đó thì em nhẩm tìm giá trị số còn lại.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: 21 + 6

Bài giải

Số hạng – Tổng

  • 1 cộng 6 bằng 7, viết 7
  • Hạ 2, viết 2

Vậy 21 + 6 = 27.

Ví dụ 2: Một người nuôi 15 con ngan và 2 con vịt. Hỏi người đó có tất cả bao nhiêu con ngan và vịt?

Bài giải

Người đó có tất cả số ngan và vịt là:

15 + 2 = 17 (con)

Đáp số: 17 con.

Ví dụ 3: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành phép tính:

Số hạng – Tổng

Bài giải

Nhẩm từ hàng đơn vị đến hàng chục:

– Hàng đơn vị: 6 cộng với số nào để bằng 9. Ta có 6 + 3 = 9 nên tìm được số 9.

– Hàng chục: Nhầm 3 + 4 = 7 nên số cần điền vào chỗ trống còn lại là 7.

Vậy ta được phép tính sau:

Số hạng – Tổng

TRẦN CẢNH – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Ôn tập các số đến 100 - Lý thuyết Toán lớp 2

T7 Th8 6 , 2022
KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 100 2. Nhận biết các số có một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất; số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất, số có một chữ số, số có hai chữ số, số liền […]