Câu 43: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 43: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 43: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

1. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; khi xe điện đang chạy giữa đường.
2. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
3. Khi có đủ khoảng trống để vượt xe.

Đáp án: 1,2

CHIA SẺ