Câu 134: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 134: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe khách.
2. Mô tô.
3. Xe con.
4. Xe con và mô tô.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ