Câu 128: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬCâu 128: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Cả hai xe.
2. Không xe nào vi phạm.
3. Chỉ xe mô tô vi phạm. 4- Chỉ xe tải vi phạm.

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ