World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIWorld Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

World Cup lần đầu tiên có bao nhiêu đội tham dự? Được tổ chức ở đâu?

Trả lời: Có 13 đội tham dự, tại Uruguay

CHIA SẺ