World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia. Đó là những nước nào?

Hỏi đápWorld Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia. Đó là những nước nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia. Đó là những nước nào?

Trả lời: Mỹ, Canada và Mexico

CHIA SẺ