Vua Trần Nhân Tông lên ngôi trị vì đất nước vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬVua Trần Nhân Tông lên ngôi trị vì đất nước vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Vua Trần Nhân Tông lên ngôi trị vì đất nước vào năm nào?

Trả lời: Năm 1278

CHIA SẺ