Việt Nam xưa kia còn có tên gọi nào khác?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬViệt Nam xưa kia còn có tên gọi nào khác?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Việt Nam xưa kia còn có tên gọi nào khác?

Trả lời: Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu, Đại Nam.

CHIA SẺ