Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬViệt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm nào?

Trả lời: 1976

CHIA SẺ