Việt Nam được chính thức xác nhận là nước xã hội chủ nghĩa vào thời gian nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬViệt Nam được chính thức xác nhận là nước xã hội chủ nghĩa vào thời gian nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Việt Nam được chính thức xác nhận là nước xã hội chủ nghĩa vào thời gian nào?

Trả lời: 2-7-1976

CHIA SẺ