Câu 26: Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật giao thông đường bộ ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 26: Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật giao thông đường bộ ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 26: Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật giao thông đường bộ ?

1. Nghiêm cấm sản xuất, được phép sử dụng.
2. Nghiêm cấm mua bán,cho phép sử dụng.
3. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ