Câu 2: Vạch kẻ đường” được hiểu như thế nào là đúng?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 2: Vạch kẻ đường” được hiểu như thế nào là đúng?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 2:
“Vạch kẻ đường” được hiểu như thế nào là đúng?
1- Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.
2- Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân biệt trí dừng, đỗ trên đường.
3- Tất cả các ý nêu trên.

Đáp án :  1

CHIA SẺ