Câu 125: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 125: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe tải.
2. Xe con và mô tô.
3. Cả ba xe.
4. Xe con và xe tải.

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ