Câu 139: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 139: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Đáp án: 2

CHIA SẺ