Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phẩm nào lại có 5 chương?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phẩm nào lại có 5 chương?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, khi mà các bản giao hưởng đều có 4 chương thì tác phẩm nào lại có 5 chương?

Đáp án: Bản giao hưởng đồng quê”- Beethoven

CHIA SẺ