Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chiến khu 11 nằm ở đâu?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTrong thời kì kháng chiến chống Pháp, chiến khu 11 nằm ở đâu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chiến khu 11 nằm ở đâu?

Trả lời: Hà Nội

CHIA SẺ