Trong tổ khúc 4 mùa của Antonio Vivaldi, trong tổng số 4 bản concerto thì “Mùa xuân” là bản concerto số mấy?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrong tổ khúc 4 mùa của Antonio Vivaldi, trong tổng số 4 bản concerto thì “Mùa xuân” là bản concerto số mấy?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong tổ khúc 4 mùa của Antonio Vivaldi, trong tổng số 4 bản concerto thì “Mùa xuân” là bản concerto số mấy?

Trả lời: Số 1

CHIA SẺ