Trong lịch sử, World Cup đã bị hoãn 2 lần không tổ chức vào các năm nào. Tại sao?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrong lịch sử, World Cup đã bị hoãn 2 lần không tổ chức vào các năm nào. Tại sao?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong lịch sử, World Cup đã bị hoãn 2 lần không tổ chức vào các năm nào. Tại sao?

Trả lời: 1942 va 1946. Do thế chiến II.

CHIA SẺ