Trong lịch sử có 3 phim đạt 11 giải Oscar, bộ phim gần đây nhất tên là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrong lịch sử có 3 phim đạt 11 giải Oscar, bộ phim gần đây nhất tên là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong lịch sử có 3 phim đạt 11 giải Oscar, bộ phim gần đây nhất tên là gì?

Trả lời: Chúa tể những chiếc nhẫn III – Sự trở lại của nhà vua (Lord of the Ring – The Return of the King). Hai phim kia là “Ben Hur” và “Titanic”

CHIA SẺ